Zapojení Pt100

Nejčastěji používaným snímačem teploty v průmyslu je odporový snímač Pt100. Jaké jsou způsoby jeho zapojení?

Dvouvodičové zapojení snímače teploty Pt100 je nejjednodušší způsob zapojení, které je nenáročné na kabeláž. Bez kompenzace odporu přívodních vodičů (chyba měření může být např. +0,25 % na 1 metr kabelu, při průřezu vodičů 0,34 mm2). Chybu měření je možné kompenzovat vyhodnocovací jednotkou/převodníkem, zadáním parametru odporu vedení.

Třívodičové zapojení je nejpoužívanější typ zapojení odporových snímačů teploty Pt100. Třetí vodič slouží k měření odporu vodičů. Odpor přívodních vodičů je zcela kompenzován za předpokladu, že odpory Rw1 a Rw3 jsou stejné. Kompenzaci vedení automaticky provádí vyhodnocovací jednotka či převodník.

U čtyřvodičového zapojení odporového snímače Pt100 umožňuje použití třetího a čtvrtého vodiče nezávislou kompenzaci obou přívodních vodičů. Odpor přívodních vodičů je zcela kompenzován i v případě, že odpory vedení Rw1 a Rw4 nejsou stejné. Kompenzaci vedení i u tohoto zapojení automaticky provádí vyhodnocovací jednotka či převodník.

Spolehlivý platinový odporový snímač teploty Pt100 máme i pro vás.

Vyberte si ten svůj, rádi vám poradíme.