Snímač teploty

Snímače teploty jsou základem řízení řady technologických procesů. Různé druhy snímačů, kterými teplotu měříme, fungují na principu snímání změn fyzikálních vlastností. Snímače teploty využívají toho, že se při teplotních změnách mění i některé vlastnosti tuhých, kapalných nebo plynných látek.

Podle toho, na které vlastnosti snímače teploty reagují je dělíme na:

  • Dilatační snímače teploty, které využívají změny objemů kapalin, tradičně rtuti, alkoholu nebo cínu.
  • Termočlánky jsou pravděpodobně nejpoužívanější zařízení pro měření teploty. Termočlánek se skládá ze dvou slitin kovů (vodičů), které jsou na jednom konci spojené a na druhém konci rozpojené. Termoelektrické snímače teploty – jejich základem je termoelektrický článek.
  • Odporové snímače teploty využívají vlastností kovů a polovodičů, jejichž elektrický odpor se mění s teplotou. Patří mezi ně také polovodičové odporové teploměry, kterým říkáme termistory.
  • Bezkontaktní snímače teploty, které využívají infračerveného světla. 

Je důležité, abyste pro svou aplikaci, ať už je to v domácnosti, nebo průmyslu, vybrali ten správný snímač teploty. V praxi se často používají kombinované snímače teploty a vlhkosti, a to hlavně:

  • u HVAC systémů, automatizace budov a systémů řízení energie (EMS),
  • pro měření kvality vnitřního ovzduší (IAQ) v nemocnicích, laboratořích, muzeích, archivech, supermarketech a bazénech, sklenících, odchovnách zvířat, sušárnách keramiky, dřeva a jinde, 
  • v farmaceutickém, potravinářském, textilním a papírenském průmyslu.

Kombinované snímače teploty a vlhkosti máme i pro vás a s výběrem rádi pomůžeme.