Pt100

Snímač teploty Pt100 je nejpoužívanější snímač teploty v průmyslu. Označení „Pt“ odkazuje na použitý drahý kov: jedná se totiž o platinový odporový snímač, číslovka 100 poté znamená, že odpor snímače při teplotě 0°C odpovídá hodnotě 100 ohm.

Měření teploty je u tohoto snímače založené na změně odporu drahého kovu vlivem teploty. Každý kov má svoji specifickou odporovou charakteristiku, u drahých kovů, mezi které patří i platina, vykazuje odporová charakteristika přibližně lineární chování. Snímač Pt100 má velký rozsah a vysokou přesnost měření.

Setkat se můžeme také s dalšími variantami platinových teploměrů s rozdílnými hodnotami odporů při 0°C, označení pak mají například Pt200, Pt500 nebo Pt1000.

Zapojení snímače Pt100? Víme jak na to!