Výkonový odpor

Výkonový odpor, nebo také výkonový rezistor, je pasivní elektrotechnická součástka, která slouží pro vyzáření přebytečné energie v nejrůznějších elektrických obvodech. Jsou to například brzdné rezistory pro pohony s frekvenčními měniči, zatěžovací rezistory pro diesel agregáty, testování baterií, zemní rezistory pro generátory nebo rozvodny elektrické energie.

Tyto rezistory se nejčastěji vyrábí z odporových plechů nebo z odlévaných litinových odporových segmentů. Tyto materiály jsou totiž nejvhodnější pro vyzáření vysokých výkonů. Odporové plechy nebo segmenty jsou opatřeny drážkami nebo vhodným děrováním, aby se zvýšila proudová odolnost a vytvořila se definovaná hodnota odporu. Vhodná kombinace těchto plechů se pomocí ocelových tyčí a keramických izolátorů sestaví do odporového bloku, a tak vznikne rezistor s požadovanými vlastnostmi.

Jaké jsou výrobní možnosti výkonových rezistorů?

  • Výkon od stovek wattů až po jednotky megawatt.
  • Výkonový rezistor lze vyrobit pro napětí od 36kV.
  • Plechové rezistory vynikají menší závislostí odporu na teplotě než litinové rezistory, a to díky nižšímu teplotnímu koeficientu. Jsou také odolné proti přetížení při krátkodobé zátěži díky vysoké tepelné kapacitě.
  • Velmi robustní konstrukce a nejsou citlivé na vibrace.
  • Kryt rezistoru vyroben z pozinkovaného ocelového plechu nebo nerezového plechu až do krytí IP23 pro venkovní instalaci.

Podívejte se na celou naši nabídku výkonových rezistorů.