Rezistor

Rezistor je pasivní elektrotechnická součástka, která se v elektrickém obvodu projevuje elektrickým odporem (jednotka ohm, značka Ω). Rezistor obvykle zařazujeme do obvodu proto, abychom omezili elektrický proud, nebo získali úbytek elektrického napětí. Rezistory můžeme používat jako topné články nebo jako testovací zátěže pro generátory a baterie.

Rezistory rozdělujeme na pevné a proměnné. Pevné rezistory mají pevně danou hodnotu odporu, která se mírně mění pouze v závislosti na teplotě, procházejícím proudem a životnosti rezistoru. U proměnných rezistorů můžeme měnit jeho fyzikální veličinu (odpor) v určitém rozsahu. Tyto rezistory se používají k plynulému upravení činnosti dalších částí obvodu: potenciometru nebo odporového trimru (např. nastavení hlasitosti, stmívání svítidel, nastavení teploty apod.), nebo jako senzory teploty (termistor), napětí (varistor), světla (fotorezistor), síly nebo chemických procesů.

Tato součástka bývá často nesprávně označována jako odpor, což ale může vést k nejednoznačnostem kvůli možné záměně se stejnojmennou veličinou: elektrickým odporem. Pro odlišení se začal používat dnes už velmi zastaralý pojem odporník a později rezistor. Dnes se pojem odporník používá spíše pro název elektrického přístroje v silové a výkonové elektrotechnice, například „rozjezdový odporník“ u vozidel elektrické trakce, a obvykle se jedná o konstrukční celky poměrně velkých ztrátových výkonů (v rámci až megawattů).