Spínací prvky

Spínací prvky jsou v elektrotechnice a elektronice mechanická zařízení, která jsou určená k vodivému spojení nebo rozpojení části elektrického obvodu. Všechny produkty, které slouží ke spínání obvodů na základě mechanického pohybu nějaké polohy, můžeme označit právě jako spínací prvky. Například pákové ovladače (mechanický pohyb rukojeti spíná a rozpíná jednotlivé kontakty), pedálové ovladače (spínání obvodu sešlápnutím pedálu), a další spínací prvky, kde k sepnutí obvodu dochází elektronicky, třeba na základě vyhodnocení stavu Hallova senzoru.