PLC regulátor

PLC regulátor je malý programovatelný logický automat (zkratka Programmable Logic Controller). Můžeme ho také nazvat programovatelné relé, inteligentní relé, kompaktní PLC, mini-PLC, inteligentní relé nebo malý logický automat. Ať už ho pojmenujeme jakkoliv, jde o malý průmyslový počítač, který se používá pro automatizaci procesů v reálném čase, například pro řízení výrobních linek nebo průmyslových a pracovních strojů.

Ve vnitřní paměti PLC regulátoru nenajdete žádný pevně nainstalovaný řídící algoritmus nebo program. Algoritmy řízení tohoto zařízení totiž vytváří přímo sám uživatel, a to prostřednictvím softwaru, který se obvykle k těmto zařízením dodává zdarma. Díky tomu jsou PLC regulátory velmi všestranné a najdou své uplatnění v obytném i komunálním prostředí, v zemědělství, a také v různých průmyslových odvětvích. Vnitřní logika PLC regulátoru také umožňuje výrazně omezit použití klasických spínacích prvků, což snižuje nároky na kabeláž a instalaci a zvyšuje spolehlivost celého průmyslového systému.