Programovatelné relé

Programovatelné relé je malý programovatelný logický automat, neboli PLC (z anglického programmable logic controller). Tento malý průmyslový počítač se používá pro automatizaci procesů v reálném čase, například pro řízení strojů, nebo výrobních linek.

Ve své vnitřní paměti neobsahuje programovatelné relé pevně nainstalovaný řídící algoritmus (program). Algoritmy řízení tohoto zařízení vytváří přímo sám uživatel, a to pomocí softwaru, který se obvykle k těmto zařízením dodává zdarma. Díky tomu je tento jednoduchý PLC velmi všestranný, používá se v obytném i komunálním prostředí, v zemědělství, a také v různých odvětvích průmyslu.

Programovatelné relé také můžeme nazývat kompaktní PLC, mini-PLC, inteligentní relé, nebo malé logické automaty. Právě díky vnitřní logice programovatelných relé je možné výrazně omezit použití klasických spínacích prvků, což snižuje nároky na kabeláž a instalaci a zvyšuje spolehlivost celého průmyslového systému.