Nastavitelný rezistor

U nastavitelných rezistorů můžeme v určitém rozsahu měnit jejich odpor. Plynulou změnou ohmické hodnoty (odporu) dochází ke změně činnosti dalších částí obvodu ve kterém je nastavitelný rezistor zapojen.

Nastavitelné rezistory jsou potenciometry nebo odporové trimry, a používají se k plynulé regulaci, například pro nastavení hlasitosti, stmívání svítidel, nastavení teploty, nebo jako senzory teploty (termistory), napětí (varistory), světla (fotorezistory).