Kompaktní PLC

Kompaktní PLC je malý programovatelný logický automat (PLC  je zkratka anglického Programmable Logic Controller). Můžeme ho také nazvat inteligentní či programovatelné relé, PLC regulátor nebo mini-PLC. Ať už ho pojmenujeme jakkoliv, vždy jde o malý průmyslový počítač, který se používá pro automatizaci procesů v reálném čase. Například pro řízení výrobních linek nebo průmyslových a pracovních strojů.

Ve vnitřní paměti PLC regulátoru není pevně nainstalovaný žádný řídící algoritmus nebo program. Jeho algoritmy řízení totiž vytváří přímo sám uživatel, a to pomocí softwaru, který se k těmto zařízením obvykle zdarma dodává.

Kompaktní PLC je právě díky tomu opravdu všestranné zařízení, které najde uplatnění v zemědělství a v také v mnoha různých průmyslových odvětvích. Jeho nesporná výhoda spočívá ve výrazném omezení použití klasických spínacích prvků. To snižuje nároky na kabeláž a instalaci a zvyšuje spolehlivost celého průmyslového systému.