Bargraf

Bargraf, nebo také grafický sloupcový zobrazovač, je přístroj, který simuluje analogovou indikaci měřené veličiny. Nejčastěji je to LED nebo LCD displej, na kterém se zobrazují sloupce sestavené z několika úrovní. Postupné zapínání nebo vypínání těchto sloupců znamená nárůst nebo pokles měřené analogové hodnoty. Bargrafy jsou oblíbené hlavně kvůli jednoduchému zobrazení měřené veličiny, které je jasné a přehledné pro obsluhu strojů.