Bargraf

Bargraf nebo také grafický sloupcový zobrazovač je přístroj, který simuluje analogovou indikaci měřené veličiny. Nejčastěji je to LED nebo LCD displej, na kterém se zobrazují sloupce sestavené z několika úrovní. Jejich postupné zapínání nebo vypínání znamená nárůst nebo pokles měřené analogové hodnoty.  Bargrafy jsou oblíbené hlavně kvůli jednoduchému a přehlednému zobrazení měřené veličiny.