Distribuční VN transformátor, zalévaný v pryskyřici, dodavatel RIA control a.s.

Transformátory Suché VN/NN

Dodáváme kompletní řadu VN distribučních, budících a zemních transformátorů zalévaných pryskyřicí.
Transformátory jsou vyráběny v dle platných předpisů a norem.

 • Výkonová řada do 15000 kVA
 • Izolační hladina do 52 kV
 • Vinutí VN zalévané v pryskyřici
 • Vinutí NN impregnované pryskyřicí
 • Magnetické jádro vyrobené metodou STEP-LAP

 

Základní data:

 • Vinutí VN zalévané v pryskyřici
 • Vinutí NN impregnované pryskyřicí
 • Magnetické jádro vyrobené metodou STEP-LAP
 • Nízko-ztrátové orientované magnetické plechy
 • Částečné výboje <10 pC
 • Třída izolace  F – nárůst teploty 100 K
 • Teplota okolní ≤ 40 ° C
 • Nadmořská výška ≤ 1000 m
 • Klasifikace prostředí E2-C2-F1

Transformátory jsou vyráběny dle:

 • Nařízení EU N548 / 2014 
 • ČSN EN 60067-1,2,3,4,5 -11
 • ČSN EN 50541-1

Snadná a rychlá instalace vhodná pro:

 • Kioskové trafostanice
 • Rozvodny s omezeným výkonem a rozměry
 • Oblasti s nebezpečím znečištění
 • Veřejné budovy

Standardní příslušenství

 • zvedací oka
 • výkonový štítek
 • přestavitelná kolečka
 • zemnící šrouby
 • teplotní sondy na jádře a ve vinutí
 • zkušební protokol
 • návod na montáž a instalaci
 • prohlášení o shodě