Zobrazovač ITP15: přehledný bargraf rychlý na instalaci

27. 04. 2022
ITP15 - Grafický zobrazovač

Rychlé a na první pohled přehledné zobrazení hodnoty procesu pro obsluhu nebo personál údržby dnes vyžaduje v podstatě každá aplikace v oblasti měření a regulace. A to jak v průmyslu, tak v domácnostech. Častý je také požadavek na dodatečnou montáž zobrazovače pro veličinu, která už je v dané aplikaci sice měřená, ale není zobrazovaná. V takových případech pak oceníte rychlou a jednoduchou montáž, zapojení a nastavení. Digitální panelový zobrazovač ITP15 je v tomto případě ideální řešení.

Přehledné a intuitivní zobrazení měřené hodnoty

Digitální grafický sloupcový zobrazovač neboli ITP15 zpracovává a zobrazuje proudové nebo napěťové signály. Ty mohou být výstupem třeba z teploměru, tlakového nebo průtokového čidla a mnoha dalších. Jde o zobrazovač, kterému říkáme bargraf: naměřené hodnoty zobrazuje jako úroveň signálu ve sloupcovém grafu.

Bargraf IT15 disponuje dvoubarevnými LED segmenty a naměřené hodnoty umí zobrazit jak červenými, tak zelenými segmenty, nebo kombinací obou těchto barev. Pokud například měříme hladinu vody v jímce, bude-li hladina příliš nízká, segmenty budou svítit červeně, až hladina stoupne do normální či požadované výšky, segmenty budou svítit zeleně, a pokud bude naměřena příliš vysoká hladina, segmenty budou opět červené.

Model ITP15 je vybaven jedním tranzistorovým výstupem, který lze spínat podle nastavené úrovně signálu. Takto tedy můžeme realizovat i jednoduchou ON/OFF regulaci, kdy se například při příliš vysoké hladině vody zapne čerpadlo, které se po navrácení hladiny vody do normálu opět vypne.

ITP15 - Grafický zobrazovač "Bargraf" proudového nebo napěťového signálu, výrobce AKYTEC GmbH, dodavatel RIA control a.s.

Díky kulatému válcovému tělu lze graficky zobrazit hodnotu vertikálně nebo horizontálně.

Každý segment nastavíte zvlášť

Zobrazovač ITP15 se nastavuje pomocí funkčních tlačítek umístěných na jeho zadní části. Každý z 10 segmentů lze nastavit samostatně a mohou mít tyto funkce:

 • červená nebo zelená barva
 • rychlé nebo pomalé blikání
 • segment vypnutý (zhasnutý)

Funkční tlačítka, kterými se zobrazovač nastavuje, jsou na jeho zadní části.

Kromě toho lze libovolně nastavením posouvat úrovně pro dolní a horní mez zobrazení a všech 10 segmentů tak můžete rozdělit do tří sekcí. Například u zmiňované signalizace výšky hladiny:

 • nízká hladina = segmenty červené
 • hladina v normálu = segmenty zelené
 • vysoká hladina = segmenty opět červené a třeba i blikající

ITP15 zobrazuje hodnoty na 10 segmentovém displeji červeně, zeleně a nebo kombinací těchto dvou barev. Každý z 10 segmentů představuje 10 % měřené veličiny.

Instalace: než bys řekl zobrazovač

Tvar tohoto zobrazovače je stvořený pro rychlou instalaci. Díky kulatému válcovému tělu jej snadno instalujete do standardního kruhového otvoru s vrtáním 22,5 mm, stejně jako běžné panelové ovládací prvky, například přepínače nebo tlačítka. Odpadá vám tak složité vyřezávání hranatých otvorů, bez kterého se obvykle u jiných zobrazovačů neobejdete.

Instalace tohoto zobrazovače včetně jeho zapojení většinou nezabere déle než 15 minut.

Bargraf pro univerzální využití

Bargraf ITP15 využijete všude tam, kde potřebujete rychle a lokálně zobrazit požadovanou veličinu. Velká výhoda je to samozřejmě pro obsluhu stroje, která nemusí informace složitě hledat, ale vše potřebné zjistí pouhým pohledem, a to klidně i z dálky. Zobrazit můžete v podstatě libovolnou veličinu nebo data z jakéhokoli senzoru, který má k dispozici výstupní signál 4-20mA, například teplotu, tlak, hladinu, průtok, výkon, otáčky a mnoho dalších. A kromě pouhého zobrazení vás ITP15 také umí blikáním upozornit v situacích, kdy dojde k překročení nastavených hodnot.

Funkce, hlavní parametry a výhody ITP15 v bodech

 • Měření a zobrazení signálu 0-5mA, 0(4)-20mA, 0(2)-10V.
 • Napájení 24VDC (10…30)VDC.
 • Rozsah zobrazení 0-100 % hodnoty vstupního signálu.
 • 10 dvoubarevných LED pruhů (červená/zelená), stupnice po 10 % hodnoty vstupního signálu.
 • 2 režimy blikání LED pruhů (pomalé/rychlé)
 • ON/OFF regulace pomocí NPN-tranzistorového výstupu.
 • Při správné instalaci odolnost proti vodě IP65 pro displej.

Zobrazovač ITP15 by se hodil i vám? Není nic jednoduššího, než si jej objednat na našem e-shopu.