Transformátor

Transformátor v elektrotechnice je principiálně nejjednodušší netočivý elektrický stroj. Pracuje na principu přenosu elektrické energie z jednoho obvodu do druhého pomocí elektromagnetické indukce. Používá se zejména pro transformaci vyššího střídavého napětí na nižší (a obráceně), nebo pro galvanické oddělení dvou obvodů (jako ochrana před úrazem elektrickým proudem). Transformátor je základní prvek pro zajištění přenosu elektrické energie od místa výroby ke spotřebiteli.

Naší specialitou jsou nestandardní vysokonapěťové i nízkonapěťové transformátory na míru. Dokážeme vám navrhnout a dodat například zemní transformátory, budící transformátory pro generátory nebo speciální převodní transformátory. Můžete se na nás však obrátit také s poptávkou standardních suchých distribučních transformátorů.

Zvláštním skupinou jsou suché transformátory, které jsou chlazené vzduchem.