Snímač tlaku

Snímač tlaku, neboli tlakoměr, je zařízení pro elektronické měření tlaku. Snímače tlaku jsou vybaveny silikonovým snímacím prvkem, který zajišťuje dlouhodobě stabilní měření tlaku, nižší hysterezi, silnou ochranu proti přetížení i vysokou citlivost a přesnost měření (maximálně 0,25% FSO).

Díky membráně a krytu z nerezové oceli mohou snímače přijít do kontaktu s nekorozivními kapalinami, plyny a párami. Aby bylo dosaženo dobrého utěsnění, mají všechna zařízení minimální počet rozebíratelných spojů. Desky plošných spojů zařízení jsou uzemněny jak k pouzdru, tak k zemnícímu kontaktu konektoru, aby se zvýšila přepěťová ochrana.

Tlakoměry mají široké spektrum měřících rozsahů a jsou vhodné pro všechny typy relativního tlaku. V závislosti na variantě zařízení existují snímače tlaku pro přetlak a podtlak i kombinované varianty pro relativní tlak.

Snímače tlaku používáme ve vytápěcích systémech, třeba v kotlích, výměnících tepla, měřičích tepla a čerpacích systémech. Své využití ale najdou také v obecných průmyslových systémech, jako jsou systémy na bioplyn, dávkovací systémy, recyklační systémy a mnoho dalších.