Průmyslové ovládací přístroje

Průmyslovým ovládacím přístrojem rozumíme takové zařízení, které vyhovuje veškerým bezpečnostním a technickým normám a požadavkům pro nasazení v průmyslových aplikacích a provozech.

Průmyslové ovládací přístroje musí být:

  • Robustní.
  • Spolehlivé i při vysoké zátěži.
  • Odolné vůči vnějším vlivům (teplota, prašnost, UV záření…)

Tyto požadavky bezezbytku splňují naše pákové ovladače pro jeřáby, elektro-hydrauliku, manipulační techniku, průmyslové aplikace, lodě, vlaky a stavební stroje.