Převodník teploty

Teplotní čidlo pracuje nejčastěji na principu změny elektrického odporu v závislosti na změně teploty: platí, že čím vyšší je teplota, tím větší je odpor. Úkolem převodníku teploty je pak převod signálu z teplotního čidla „termočlánku“ na unifikovanou elektrickou veličinu, nejčastěji na proudový, nebo napěťový signál, který je už využitelný pro regulační obvody.