Potenciometr

Potenciometr je elektrotechnická součástka, která slouží jako regulovatelný odporový napěťový dělič. Používá se k přímému řízení elektronických zařízení, třeba audio a video techniky, někdy také jako snímač.

Nejjednodušší potenciometr se skládá z odporové dráhy, po které se ovládacím prvkem pohybuje jezdec. Pokud je tento jezdec na otáčivé ose, mluvíme o otočném potenciometru, pokud je jezdec posuvný lineárně, mluvíme o tahovém potenciometru.

Odporovou vrstvu je obvykle tvoří vrstva uhlíku, používají se ale i potenciometry s kovovou vrstvou, odporovým drátem nebo vodivým plastem. Odporová hmota bývá nanesena na vhodné podložce (plast, tvrzený papír, pro vysoké nároky keramika), také může být tvořena hmotou vlisovanou do drážky v podložce, nebo výliskem z odporového materiálu. V případě drátových potenciometrů bývá drát navinutý na těleso vhodného tvaru (tyč, trubka, pruh izolantu), ať už přímého tvaru, nebo svinutého do části kruhu či spirály.

Potenciometry nachází také široké uplatnění v ovládací technice u pákových ovladačů, kde vychýlením páky dochází ke změně ohmické hodnoty a tím k požadované akci ovládaného zařízení.