Pákový ovladač

Pákový ovladač (joystick) je zařízení, které slouží k intuitivnímu a ergonomickému ovládání pohyblivých částí stroje. Mohli bychom ho nazvat jako rozhraní mezi člověkem a strojem. Když vychýlíme pákový ovladač z výchozí, tzv. nulové polohy, dojde ke změně stavu v požadovaném směru vychýlení, a to způsobí požadovaný pohyb ovládaného stroje nebo jeho části.

A jak pákové ovladače rozlišujeme? Především na komerční pákové ovladače (joysticky), se kterými se setkáte nejčastěji při hraní počítačových her, a průmyslové pákové ovladače, které se používají pro ovládání průmyslových strojů. Vyznačují se mnohem větší robustností a životností.

Průmyslové pákové ovladače můžeme rozdělit na dva základní typy: Prvním jsou pákové ovladače se standardními kontaktními spínacími jednotkami, které mohou být doplněny o výstup potenciometrem, nebo výstupní elektronikou s analogovým nebo binárním signálem. Druhá skupina jsou ovladače s tzv. bezkontaktním spínáním, které využívají tzv. Hallův senzor. Takový ovladač poté může být vybaven mnoha různými výstupními rozhraními, od analogového signálu až po různé výstupní komunikační protokoly, jako je třeba Profibus, CAN bus, Profinet, Profisafe a další.

A kde všude průmyslové pákové ovladače používáme?