Ovladač jeřábu

Ovladač jeřábu je obvykle závěsný panel osazený tlačítky a dalšími prvky, který je s jeřábem pevně propojený pomocí kabelu a umožňuje jeho dálkové ovládání.

Jeřábovým ovladačem však také nazýváme průmyslové pákové ovladače určené pro zabudování do jeřábových křesel, které splňují požadavky pro ovládání jeřábů ze strany funkčnosti a bezpečnosti. Měly být vybaveny návratovou pružinou pro návrat do nulové polohy, kontaktem v nulové poloze, popřípadě tlačítkem mrtvého muže. Nejpoužívanější typy jeřábových ovladačů Gessmann jsou pákové ovladače V6x/VV6x, V11, V8/VV8, D64/DD64.