Koncový vypínač

Koncový vypínač, nebo také koncový spínač, je zařízení, které se používá v elektrotechnice. Slouží ke spínání a rozpojování elektrického obvodu ve chvíli, kdy stroj dosáhl požadované koncové polohy, nebo se k ní blíží. Lidově nazývaný „koncák“ tedy funguje v podstatě jako senzor polohy stroje.

Známe dva základní druhy koncových vypínačů:

  • Mechanické koncové vypínače s klasickými kontakty.
  • Magnetické koncové spínače, které pracují na principu změny magnetického pole a vzniku magnetické indukce.

A kde se koncové vypínače používají? Třeba v jeřábové technice, kde slouží k určení koncových poloh jeřábu. Využívají se také pro zablokování pohybu dveří, či rozsvícení světla uvnitř rozvaděčové skříně.