Elektro-hydraulika

Hydraulická zařízení využívají mechanické vlastnosti kapalin. Jejich hlavní součástí jsou dva písty, mezi kterými je uzavřená kapalina. Princip hydraulického zařízení vychází z Pascalova zákona. Síla působící na první píst vytváří v kapalině tlak, který se přenáší do všech míst kapaliny, tedy i k druhému pístu. Na druhý píst tlačí kapalina stejně velkým tlakem a podle velikosti plochy pístu působí celkovou silou, která může být větší než byla původní síla na první píst. Síla se tak nejen přenese, ale i zvětší.

Ovládání hydraulických pístů, ventilů, šoupátek a dalších zařízení může být realizováno mechanicky, pomocí různých táhel či mechanické ovladačů, a nebo elektronicky. Zařízení pro elektro-hydrauliku jsou schopna ovládat hydraulická zařízení elektronicky. Nejčastěji jde o elektromotory, servopohony, elektronicky ovládané ventily a podobně.